Začel se je nominacijski postopek za PRO PR GLOBE Awards 2023

Danes se je začel postopek uradne nominacije za dobitnike nagrad PRO PR GLOBE Awards za leto 2023. Poleg štirih svetovnih združenj za komuniciranje (Združenje za odnose z javnostmi (PRCA), Mednarodno združenje za odnose z javnostmi (IPRA), Mednarodno svetovalno organizacijo za komuniciranje (ICCO)) bodo po podatkih Chartered Institute of Public Relations (CIPR) letošnje zmagovalce predlagali tudi lanski dobitniki nagrade.

To je edini program nagrajevanja brez provizije na svetu. Ta program nagrajevanja je osredotočen na posameznike, ne na projekte. Nominacijski postopek se bo zaključil 20. junija, nato bo komisija preverila pravilnost prejetih podatkov, predvidoma sredi julija pa bodo znani dobitniki letošnje nagrade. Poleg nagrad PRO PR GLOBE bodo podeljene tudi nagrade PRO PR Infigo za poseben prispevek k razvoju stroke, PRO PR Vision City in PRO PR Vision Manager. Vsi nagrajenci bodo prejeli likovna dela, prihodnje leto pa bodo predvidoma dela študentov Univerze v Novem Sadu.

Nagrade bodo podeljene v okviru 21. mednarodne konference PRO PR, ki bo od 14. do 17. marca v hotelu Mona Plaza v Beogradu. Podelitev bo v petek, 15. marca, s pričetkom ob 19.30. Dodatne informacije najdete na www.pro-pr.com