Zlati ključi tokrat vodijo v Črnomelj

V današnji oddaji Zlati Ključi bomo raziskali lepote in zanimivosti Bele Krajine. Pokrajina na jugovzhodu Slovenije je nedvomno drugačna od drugih pokrajin in vabi s svojo pestrostjo, odprtostjo in umirjenim ritmom življenja. Za turiste je dobro poskrbljeno s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, za obiskovalce pa poskrbijo tudi prijazni domačini. Piko na i Beli krajini doda reka Kolpa, ki omogoča razne športne aktivnosti ali pa le sproščujoč oddih in osvežitev – pokrajina torej ne bo razočarala nikogar.
Voditeljica Asja Pivk se je najprej odpravila v Črnomelj, središče pokrajine. Črnomelj je star več kot 3.000 let. Občudovanja vredno je njegovo staro mestno jedro, ki ga krasi srednjeveški grad z mestno muzejsko zbirko, izjemna je tudi Mestna zakladnica - začetno točko za raziskovanje, kjer je skozi stalno razstavo predstavljena kulturna in naravna dediščina, replike nekaterih pomembnih zgodovinskih predmetov ter druge zanimivosti Črnomlja in Bele krajine. Tam so Asji povedali nekaj osnovnih informacij, predvsem glede lokalnih znamenitosti in turizma.

Današnje mesto Črnomelj stoji na lokaciji, ki je s kratkimi prekinitvami naseljena že več kot tri tisoč let. Pod njegovimi današnjimi stavbami ležijo bogati arheološki sloji stoletij, ki pričajo o življenju naselbine in njenih ljudi. Zgodba Črnomlja je zgodba o vzponih in padcih, o časih razcveta in zatona. To pa je Asja bolj natančno spoznala v mestnem muzeju. Za konec prve oddaje pa je voditeljica obiskala kmečko hišo Bahor, ki je prejemnica statusa Hiše s tradicijo v Beli krajini. Tradicija se odraža v ohranjeni arhitekturi zgradbe in okrasju ter v šegah in navadah, ki se prenašajo iz roda v rod.

Asja se z avtom pripelje pred Krajinski park Lahinja, ki se nahaja v osrčju Bele krajine in obsega območje naravne in kulturne dediščine zgornjega toka reke Lahinje. V parku je prevladujoči naravni element voda v različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave in rastline ter živalske vrste. Asja je ob pomoči vodiča šla tudi do samega izvira reke Lahinje, od tam pa je šla v Vinico, kjer je obiskala spominsko hišo Otona Župančiča, enega od štirih pesnikov slovenske moderne, ki se je že z rojstvom in kasneje s svojim delom, predvsem pa s pesmimi, v katerih opeva ta del slovenske zemlje, za vedno povezal z Belo krajino in njenimi ljudmi. Hiša v Vinici je danes simbol te povezanosti med Belo krajino in njenim pesnikom. To sicer ni njegova rojstna hiša, saj je dobila novo podobo po požaru, je pa v njej že od leta 1951 muzejska zbirka. Potem po Vinici pa je Asja zaključila na Viniškem gradu, kjer je izvedela nekaj o njegovi obnovil, legendah, grbu …

V zadnji od treh oddaj boste spoznali črno človeško ribico ozrioma črnega močerila, ki živi samo na območju Črnomlja. Črna človeška ribica je ena najdragocenejših jamskih živali ne samo v slovenskem, ampak tudi v svetovnem merilu. Odslej je na ogled tudi »navadnim« obiskovalcem, ob izviru Jelševnik pri Črnomlju v Beli Krajini je namreč edina lokacija, kjer je mogoče črno človeško ribico opazovati v njenem naravnem okolju. Odkrili so jo v izvirih v zgornjem delu reke Dobličice na vsega treh kvadratnih kilometrih površine.

Ena od bolj zanimivih turističnih znamenitosti je gotovo Šokčev dvor v Žuničih, saj je ta muzej na prostem in kulturni spomenik edinstven primer ohranjene stavbne dediščine v Beli krajini. Šokčev dvor je leta 2007 postal informacijski center, kjer vas skozi doživeto zgodbo o zavarovanem območju Krajinski park Kolpa, navadah in življenjskih razmerah v Beli krajini nekoč, predvsem v vaseh ob Kolpi ter ohranjeni kulturni dediščini v Beli krajini, popeljeta Boris in Tončka.

Na koncu pa se je Asja odpravila do Kolpe in poiskala Gostinstvo Madronič. To družinsko podjetje svojo turistično-gostinsko dejavnost povezuje v celoto z naravnimi danostmi reke Kolpe, ki je najprivlačnejša poleti, predvsem za kopalce, raziskovalne pohodnike, kolesarje, ribiče in ne nazadnje tudi za čolnarje. Pri njih lahko letujete, poleti kampirate ali taborite, lahko pa si tudi izposodite čolne in svoj prosti čas preživite v odkrivanju naravnih lepot doline reke Kolpe. Asjo je še posebej zanimalo, kako izgleda spanje na seniku. “Videli smo, da želi Občina Črnomelj zagotoviti visoko kakovost bivanja v občini, kar bo možno doseči z uravnoteženim razvojem na vseh področjih, torej z uravnoteženim in inovativnim družbenim, ekonomskim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve občutljivega kraškega okolja in tako omogoča ustvarjanje pogojev za zdravo in varno kvalitetno bivanje tudi za prihodnje rodove. Občani zaznavajo kakovostno življenje skozi dobre priložnosti za zaposlitev, ki je na voljo tudi za visoko izobražen kader, imajo dobre možnosti za pridobitev tako formalnega kot neformalnega znanja, imajo varno, zdravo in aktivno življenje, živijo v čistem in urejenem okolju ter se počutijo aktivno vključene v soustvarjanje prihodnosti z občino,” pravi Asja o tej občini.