Zlati ključi: Trbovlje

Voditeljica Ingrid Ulaga bo ta teden raziskovala Trbovlje. Občina Trbovlje je ena od občin v Zasavju, njeno ozemlje pa delita na manjši južni del in severni večji del reka Sava in železniška proga Ljubljana - Zidani most. Občinsko središče z veliko večino njenega prebivalstva je mesto Trbovlje, ki se razteza po 5 km dolgi in 3 km široki dolini, obdani z obrobnimi bregovi. Po celotni dolini teče reka Trboveljščica, ki se na koncu doline izliva v reko Savo. Po površini sodi med manjše občine v Sloveniji z veliko gostoto naseljenosti. Sredi leta 2015 se je občina Trbovlje s 16.450 prebivalci uvrščalo na 27. mesto med slovenskimi občinami, sicer pa mesto poleg Termoelektrarne Trbovlje zaznamuje 360 metrov visok Trboveljski dimnik, ki ni samo najvišja stavba v Sloveniji, pač pa tudi najvišji dimnik v Evropi! 

V prvi oddaji je Ingrid obiskala Virtualni muzej rudarstva in spoznala nekaj o zgodovini rudarjev v tem kraju, nato pa si je v Zasavskem muzeju pogledala stalno razstavo o skupini Laibach, ki prihaja od tam. Oddajo pa je zaključila v Mestnem parku kulture Trbovlje.

V drugi oddaji je voditeljica najprej obiskala Mrežo centrov raziskovalne umetnosti in kulture RUK, nato pa se je povzpela na razgledno točko, si ogledala mesto iz višine in o njemu tudi izvedela nekaj več, na koncu pa je še preizkusila kulinarično ponudbo v gostilni Dimnik.

Rudnik je močno zaznamoval mesto, zato je zadnjo oddajo Ingrid začela v rudniški garderobi in kopalnici, kjer je izvedela nekaj več o življenju rudarjev. Seveda je Ingrid obiskala tudi Trboveljski dimnik, nato pa še domačijo v vasi Dobrovec, na koncu pa je šla na Kum, kjer si je ogledala cerkev in oddajnik.