KNJIGA: Tajno poslanstvo profesorja Urbana

Imate radi resnične zgodovinske zgodbe? Potem vzemite v roko knjigo, ki Tajno poslanstvo profesorja Urbana, ki je pred kratkim izšla pri založbi Beletrina. Sandi Volk je namreč zapisal zgodbo Antona Vratuše, ki je imel med 2. svetovno vojno izjemno pomembno misijo, saj je kot zastopnik OF in komunistične stranke šel na misijo v severno Italijo, da bi postavil temelje za sodelovanje med našim in italijanskim odporniškim gibanjem.

Anton Vratuša (1915–2017) je bil slovenski politik, diplomat, publicist, borec NOB in slavist. Leta 1941 je na Filozofski fakulteti doktoriral z disertacijo Levec in Ljubljanski zvon, leta 1950 pa je ob delu končal tudi tretjo stopnjo študija družbenih ved na Visoki politični šoli v Beogradu. Že v času študija se je uveljavljal v jezikoslovju, literarni zgodovini in kritiki. Med letoma 1988 in 2002 je bil predsednik odbora SAZU za preučevanje narodnih manjšin in ustanovitelj Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU (zdaj Inštitut za izseljenstvo in migracije). Objavil je skupno več kot 350 razprav in člankov v domačih in tujih znanstvenih ter strokovnih časopisih. Bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije.

Med letoma 1943 in 1944 je bil Vratuša kot zastopnik OF in Komunistične stranke Slovenije (KSI) poslan na misijo v severno Italijo, ki so jo zasedali Nemci. V stikih z različnimi političnimi organi je igral vlogo diplomata, ki skuša postaviti politične temelje za tesnejše sodelovanje med slovensko OF in italijanskim odporništvom, predvsem seveda na nacionalno mešanih mejnih območjih. Knjiga nas popelje po njegovih poteh, srečanjih, dejavnostih in razmišljanjih od Mašuna na Snežniku in Vicenze ter Padove v deželi Veneto, »moralne italijanske prestolnice« Milana vse do Bologne na skrajnem jugu okupirane Italije, z večkratnimi povratki na Primorsko in v Trst, torišče vseh zapletov med italijanskimi in slovenskimi antifašisti.