Zakladnica slovenskih pripovedk

Čudovita knjiga Zakladnica slovenskih pripovedi: 101 izbrana zgodba prinaša izbor zgodb iz prvih sedmih knjig istoimenske zbirke, ki jih je izdala založba Didakta.

Si predstavljate kako so naši predniki živeli, ko še ni bilo niti radija, niti televizije, kaj šele pametnih naprav! Takrat so prosti čas preživljali ob zgodbah, predvsem ob ljudskih pripovedkah, ki so učile nove generacije o tem, kaj je prav in kaj narobe, o upanju in tudi tem, da je treba biti dober. Danes se tradicija pripovedovanja zgodb žal izgublja in pomembno je, da jih zapišemo, ohranimo, beremo, pripovedujemo, predvsem pa ne pozabimo, saj so del slovenskega izročila in pričajo o tem, kako so ljudje včasih dojemali svet. Zbirka založbe Didakta prinaša ljudske povedke iz vseh pokrajin slovenskega etničnega ozemlja, ki so bile objavljene, zapisane ali posnete na magnetofonske trakove v različnih časovnih obdobjih, večinoma v 19. in 20., delno tudi v 21. stoletju, teh 101 izbranih pa je nek lep presek najbolj zanimivih zgodb.

Vsebinsko so zajete razlagalne ali etiološke povedke o nastanku Zemlje in drugega stvarstva; povedke o mitoloških živalih, kot so beli konj, zmaj in rajska ptica; pripovedi o bajeslovnih bitjih narave, npr. o velikanih, vilah in vodnih bitjih; o bitjih, ki se prikazujejo v večernem in nočnem somraku, kot so palčki, škrati, orki ipd.; pripovedujejo tudi o potujočih dušah, predvsem kresnikih, vedomcih, zakletih dušah in o movju oziroma dušah otrok, ki so umrli pred krstom.

V zadnjih dveh poglavjih so predstavljeni še čarovnice in čarovniki ter ljudski junaki in zgodovinske osebnosti. Kljub temu, da se pripovedno izročilo prenaša skozi prostor in čas, ohranjajo slovenske pripovedi svoj specifičen značaj, vezan na slovenske pokrajine, zgodovinski razvoj in družbene razmere, v katerih so ljudje živeli. Tako se je iz davne preteklosti ohranil spomin na Zlatoroga, belega gamsa z zlatimi rogovi z vrtov Julijskih Alp; na velikane, ki so si podajali kladivo z enega gorskega vrha na drugega, ko so tam zidali hiše; na ljudske junake, ki so premagovali sovražnike — kralja Matjaža, Petra Klepca, Hudega.