Varovanje zasebnosti

Prevzemanje odgovornosti

PRO TV – medijska produkcija d.o.o. bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. PRO TV – medijska produkcija d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti PRO TV – medijska produkcija d.o.o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani zavoda, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Spletne strani PRO TV – medijska produkcija d.o.o. vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti PRO TV – medijska produkcija d.o.o., zato ne prevzemamo nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Varovanje osebnih podatkov

PRO TV – medijska produkcija d.o.o., e-naslov info@tv3-slo.si, je upravljavec z osebnimi podatki za spletno stran tv3m.si

PRO TV – medijska produkcija d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Podlago za zbiranje osebnih podatkov predstavlja obrazec na spletni strani, kamor stranka vpiše podatke, ki so potrebni za komunikacijo / naročilo.

Na spletni strani ne zbiramo osebnih podatkov naših uporabnikov, niti jim ne sledimo z orodji za statistiko.

PRO TV – medijska produkcija d.o.o. se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodni organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

PRO TV – medijska produkcija d.o.o. bo pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. PRO TV – medijska produkcija d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@tv3-slo.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslova info@tv3-slo.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GPDR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.